Teatr Wierszalin z siedzibą w Supraślu przy ul. Kościelnej 4, zwany dalej „Teatrem” jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego pod nr 9.

 

Teatr posiada osobowość prawną.

 

Podstawę prawną działalności Teatru stanowią przepisy:

  • Ustawa z dn.25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz.123 z późn. zm.),
  • Umowa zawarta w dn.30 listopada 2006r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa narodowego a Województwem Podlaskim w sprawie prowadzenia Teatru Wierszalin w Supraślu jako wspólnej instytucji kultury;
  • Statut Teatru;

Metryka strony

Udostępniający: Teatr Wierszalin

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Gąsowski

Wprowadzający: Rafał Gąsowski

Data wprowadzenia: 2009-11-11

Modyfikujący: Rafał Gąsowski

Data modyfikacji: 2009-11-13

Opublikował: Rafał Gąsowski

Data publikacji: 2009-11-11